Qualitat

Llista de dispositius de prova de claus

Inclou funcions

Espectròmetre òptic
Màquina de mesurar coordenades de braços FARO (CMM)
Probador Rockweel
Assortiment d'eines manuals, accessoris, indicadors i altres dispositius de mesura
Màquina de mesura òptica
Detector de defectes per ultrasons
Inspec sistema de detecció visual de visió
Provador de tracció
Detector de defectes de pols magnètic
Projector de perfils

ISO 9001: 2015
PPAP
Enviaments de garanties parcials
Control de processos estadístics (SPC)
Enginyeria inversa
Inspecció del primer article (FAI)
Resolució de problemes d’acció correctiva 8D
5 PER QUÈ Solució de problemes d’acció correctiva
Gestió d'Auditoria
Calibracions

Enquestes a clients
Enquestes a proveïdors
Control de documents
Revisió de canvis d'enginyeria (ECR / ECN)
Formació dels empleats
Revisió de gestió
Manteniment preventiu
Gestió in situ de 5S

  • Quality
  • Quality
  • Quality
  • Quality